Usługi nasze staramy się wykonywać na najwyższym poziomie
i z zaangażowaniem, dlatego nasz personel to:
lekarze,
pielęgniarki,
ratownicy medyczni,
czynnie pracujący w strukturach systemu państwowego ratownictwa,
z wieloletnim doświadczeniem.

Do uzyskania wysokiego poziomu usług stosujemy sprzęt medyczny (ambulanse, sprzęt ratowniczy) spełniający normy i wymagania ustalone przez system państwowego ratownictwa medycznego.

Personel nasz systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc
w wielu szkoleniach i sympozjach medycznych.